Veel geleerd?

Ik zei net dat ik hier meer heb geleerd dan in 5 jaar aan onderwijs in totaal.

En hoe lang zit je hier nu?

Ik zit hier nu 10 weken

Dit is een van onze studenten. Hij is 17 en heeft op 5 VWO gezeten en is daar afgehaakt en naar het MBO gegaan. Hij heeft de afgelopen 10 weken in ons leerbedrijf bronnen gewerkt en geleerd. Het is vandaag zijn laatste dag. Hij presenteert voor de laatste keer hoe ver hij gekomen is met zijn applicatie. Hij heeft twee templates/applicaties gebouwd/geprogrammeerd. We kijken op zo’n laatste dag iets verder terug en vragen hem of hij in die 10 weken veel geleerd heeft. Spontaan komt dit er uit. Ik vraag hem dat nog even te herhalen om het op te nemen.

(meer…)

Lees meer

Het einde van scaffolding?

Een paar jaar geleden was hier in huis “Minecraft” een grote hit. Twee jongens (14 en 16) die hier in huis uren spendeerden aan het bouwen van virtuele werelden. Van enige afstand bekeken zag ik hoe ze werkten in een, in mijn ogen, zeer gecompliceerd programma met heel veel mogelijkheden. Ze lieten me zien hoe ze een werkende rekenmachine bouwden in Minecraft en ik zag hoe ze werelden creëerden gevuld met landschappen, kastelen en dorpjes.

Ik realiseerde me dat ergens achter dat “spelen” of “creëren” ook heel veel leren zat. Er was niemand die ze dit bijgebracht heeft. In ieder geval niet in de klassieke zin van het woord. Er was geen cursus geweest, geen docent. Er was niet één grote expert geweest die ze had begeleid in hun leerproces.

Er waren wel “experts”. Dat waren vriendjes die verder waren in hun ontwikkeling. En ze gebruikten allerlei informatie, vaak in de vorm van filmpjes, die ze zochten en vonden op internet. Tijdens het creëren stond ook vaak Skype open zodat ze konden overleggen en vragen stellen. Spelen, creëren en leren leken door elkaar te lopen. Er leken voldoende bronnen (experts en filmpjes) te zijn om ze verder te helpen in hun leerproces.

Ik heb sterk de indruk dat als we ze naar een cursus Minecraft hadden gestuurd met een docent dat de lol er dan snel af zou zijn geweest. Het uitvinden, zelf ontdekken en de regie hebben lijkt een groot deel van de fascinatie.

(meer…)

Lees meer

Hoe hoog zijn uw verwachtingen?

of… met de kennis van nu…

Jan Deutekom / Ineke van de Craats

” When Tchaikovsky asked two of the greatest violinists of his day to play his violin concerto, they refused, deeming the score unplayable (Platt, 1966). Today, elite violinists consider this concerto part of the standard repertory. The improvement in music training is so great that according to Roth (1982) the violin virtuoso Paganini “would indeed cut a sorry figure if placed upon the modern concert stage” (p. 23).”

Ericsson Krampe Tesch-Romer 1993
The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance
(meer…)

Lees meer

Wendbaar Vakmanschap (concept)

In Leeuwarden bij de NHL Stenden Hogeschool is het lectoraat Wendbaar Vakmanschap actief. Ik mag deel uitmaken van de kenniskring Wendbaar Vakmanschap.

Op de een of andere manier is “Wendbaar Vakmanschap” een perfect gekozen titel. Iedereen krijgt daar een gevoel bij. Bij ons op het Friesland College is Wendbaar Vakmanschap ook onmiddellijk ingeburgerd. Ik zie het overal terugkomen. Op gevoelsniveau lijkt het aan te slaan. Een wendbare vakman lijkt een betere vakman. Het lijkt een vakman die actief acteert en reageert op zijn omgeving en toekomstbestendig is. Toch is niet meteen duidelijk wat Wendbaar Vakmanschap is en waar de kenniskring zich op zou moeten richten.

(meer…)

Lees meer