Sprint² in de Delken&Boot praktijk

Share

Zondag 13 februari 2011

245c69f

Regelmatig geven wij, Ellis Delken en Emmeke Boot ( Delken&Boot) voorlichting aan docenten over de Sprintmethodiek. Dat gebeurt bij instellingen op de werkvloer, maar Delken&Boot traint zo nu en dan ook haar eigen docentenclub (12). Onlangs nog in november 2010 ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ons taalprojectenbureau. En in januari 2011 bij het in gebruik nemen van een digitale e-coachingsmodule van D&B, waarin alle gegevens van cursisten worden verwerkt en coördinatoren, docenten en cursisten met elkaar kunnen communiceren.

Als er dus iets te leren valt, doen we dat op z’n Sprints. En steeds weer merken we dat het werkt. De opdracht (verwachting) die wij aan mensen geven, moet helder gesteld zijn. Er wordt een tijdslimiet gegeven en verwezen naar bronnen. In het geval van de docententraining was dat o.a. het boekje en de bronnen van FC Sprint². Bij het leren werken in de digitale module gaven we een handleiding bij drie simpele verwachtingen. Ondanks dat er een professional rondliep, leidde de werkvorm Sprint² ertoe dat docenten eerst gingen zoeken, daarna vragen aan elkaar stelden en pas wanneer men er helemaal niet uitkwam, werd de professional geraadpleegd.

Het mooie aan Sprint² is dat er echt wordt geleerd. Door zelf te zoeken en fouten te maken en door directe feedback, leer je. Een succesje is een echte overwinning. Regelmatig klonken er oh’s en ah’s tijdens het presenteren van het geleerde. Waardering stimuleert.

Bij beide sessies vloog de tijd, waren mensen geïnspireerd en kon men iets van het geleerde in praktijk brengen. Wat willen we nog meer?

Zo nu en dan gaan wij verwachtingsvol een dagje naar Jan Deutekom in Leeuwarden om altijd geïnspireerd terug te komen.

(Visited 200 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*