3. Hoe komen we naar B1? – Impliciet leren

“Hoe kan ik als docent mijn lessen vanaf 1-7-2021 anders aanpakken, zodat ik mijn lager opgeleide cursisten zo veel mogelijk naar B1 kan krijgen”

Binnenkort ga ik naar een bijeenkomst waarin dit de centrale vraag is. En ik mag een pitch geven van 2 minuten. En dat is natuurlijk veel te kort. Daarom heb ik maar bedacht om ook een serie blogs aan dit onderwerp te besteden. De vraag is te ingewikkeld om dat in twee minuten goed voor het voetlicht te krijgen. Het onderwijs is een gecompliceerde machine is met allerlei knopjes waar je aan kunt draaien. En al die knopjes hebben invloed op elkaar.

Expliciete Instructie?

Over het algemeen wordt aangenomen dat voor het effectief aanleren van de klank tekenkoppeling directe expliciete instructie nodig is van een docent. En dat lijkt op het eerste gezicht logisch. Er zijn ongeveer 36 klanken in het Nederlands en 26 letters en er zijn combinaties van letters die weer anders verklankt worden. En het is bepaald geen zuivere code. Er zijn tal van uitzonderingen. Deze code kraken lijkt voor cursisten vrijwel onmogelijk zonder een instruerende docent. Dit moet gestructureerd. Er moet een logische volgorde zijn en duidelijke stappen. De daadwerkelijke koppeling van klanken aan tekens moet voorgedaan worden. Het zelf uitvinden en autonoom kraken van deze code lijkt onmogelijk.

(meer…)

Lees meer

2. Hoe komen we naar B1? – Input

“Hoe kan ik als docent mijn lessen vanaf 1-7-2021 anders aanpakken, zodat ik mijn lager opgeleide cursisten zo veel mogelijk naar B1 kan krijgen”

Binnenkort ga ik naar een bijeenkomst waarin dit de centrale vraag is. En ik mag een pitch geven van 2 minuten. En dat is natuurlijk veel te kort. Daarom heb ik maar bedacht om ook een serie blogs aan dit onderwerp te besteden. De vraag is te ingewikkeld om dat in twee minuten goed voor het voetlicht te krijgen. Het onderwijs is een gecompliceerde machine is met allerlei knopjes waar je aan kunt draaien. En al die knopjes hebben invloed op elkaar.

Meer en kwalitatief hoogwaardige input

  • ††††††††Meer

Bij het gebruik van Diglin+ (een digitale leeromgeving voor taalverwerving) blijkt dat de gemiddelde leerder ongeveer 10 keer per maand inlogt en dan gemiddeld ongeveer een half uur met het materiaal werkt. Dat is dus ongeveer 5 uur per maand! En ik denk dat die uren vooral gemaakt worden in klassen en niet thuis.

(meer…)

Lees meer

1. Hoe komen we naar B1? – Hoge verwachtingen

“Hoe kan ik als docent mijn lessen vanaf 1-7-2021 anders aanpakken, zodat ik mijn lager opgeleide cursisten zo veel mogelijk naar B1 kan krijgen”

Binnenkort ga ik naar een bijeenkomst waarin dit de centrale vraag is. En ik mag een pitch geven van 2 minuten. En dat is natuurlijk veel te kort. Daarom heb ik maar bedacht om ook een serie blogs aan dit onderwerp te besteden. De vraag is te ingewikkeld om dat in twee minuten goed voor het voetlicht te krijgen. Het onderwijs is een gecompliceerde machine is met allerlei knopjes waar je aan kunt draaien. En al die knopjes hebben invloed op elkaar.

Op weg naar optimisme

Eerst maar eens iets wat ik rond 2008 opgeschreven heb. Soms moet je dingen afstoffen.

“Cursisten zullen nooit beter presteren dan dat de docent van ze verwacht.”

(meer…)

Lees meer